รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   หน้าหลัก
   ข้อมูลโรงเรียน
   ประวัติโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   โครงสร้างการบริหาร
   ข้อมูลบุคลากร
   ข้อมูลนักเรียน
   เพลงมาร์ชโรงเรียน
   ภาษาไทย
   คณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
   ภาษาต่างประเทศ
   สุขศึกษา และพลศึกษา
   ศิลปะ
   การงานอาชีพ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  งานวิชาการ
  งานบุคคล
  งานงบประมาณ
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานกิจการนักเรียน
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   พลเมืองดี 2566
   อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนต้านทุจริต
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  

  - สุขสันต์วันเกิดคุณครู และบุคลากร ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
 
  - ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นักการภารโรง

  - ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (นักการ)

  - จดหมายข่าว วันที่ 20 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 17 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 17 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 16 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 16 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 2

  - ขอแสดงความอาลัยยิ่งกับครอบครัวคุณครูกวิยา พร้อมมูล

  - จดหมายข่าว วันที่ 15 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 15 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 15 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 3

  - จดหมายข่าว วันที่ 14 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - ยินดีต้อนรับคุณครูกานดา รัตนมณี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

- ขอนุมัติจ่ายเงิน  ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ -> Word
(กลุ่มบริหารงานงบประมาณ)

- ขอนุมัติใช้เงิน  ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ -> Word
(กลุ่มบริหารงานงบประมาณ)

- ขอนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง  ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ -> Word
(กลุ่มบริหารงานงบประมาณ)

  - จดหมายข่าว วันที่ 13 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 13 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 2

  - วันฉัตรมงคล ตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคม

  - ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ฝ่ายการเงินและบัญชี

  - ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2567 งานนโยบายและแผน

  - ปฏิทินปฏิบัติงานพัสดุ

  - กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

  - ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูอรณิชา อรรจนกุล


  - วันที่ 5 พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

  - วันฉัตรมงคล ตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม

  - จดหมายข่าว วันที่ 9 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 1
  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 9 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 2

  - จดหมายข่าว วันที่ 9 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 3

  - คนดีรายวันประจำวันที่ 9 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - กิจกรรมรับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่ "สู่ร่มนวมินท์" ระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2567

  - จดหมายข่าว วันที่ 8 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 1
  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 8 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 2

  - เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมทางการศึกษา ประจำปี 2567

  - กิจกรรมรับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่ "สู่ร่มนวมินท์" ระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2567

  - ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นม.1 และม.4

  - จดหมายข่าว วันที่ 7 พ.ค. 2567 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม
     
  ข่าวสารของโรงเรียนทั้งหมด  
     
ข่าวสาร-การศึกษา
  เพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน
  ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
 
  รร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ
  รร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
  รร.นวมินทราชูทิศ อีสาน
  รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
  รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-333456,  โทรสาร -