รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   หน้าหลัก
   ข้อมูลโรงเรียน
   ประวัติโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   โครงสร้างการบริหาร
   ข้อมูลบุคลากร
   ข้อมูลนักเรียน
   เพลงมาร์ชโรงเรียน
   ภาษาไทย
   คณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
   ภาษาต่างประเทศ
   สุขศึกษา และพลศึกษา
   ศิลปะ
   การงานอาชีพ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  งานวิชาการ
  งานบุคคล
  งานงบประมาณ
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานกิจการนักเรียน
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   พลเมืองดี 2566
   อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนต้านทุจริต
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  

  - สุขสันต์วันเกิดคุณครู และบุคลากร ประจำเดือน เมษายน 2567
 
  - กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

  - ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (แม่บ้าน)

  - ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง

  - ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  - ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

  - จดหมายข่าว วันที่ 16 เม.ย. 2567 ฉบับที่ 1

  - ขอแสดงความอาลัยยิ่งกับครอบครัวคุณครูอุราภรณ์ มหารงค์

  - จดหมายข่าว วันที่ 13 เม.ย. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 11 เม.ย. 2567 ฉบับที่ 1

  - วันจักรี วันที่ 6 เม.ย. 2567

  - จดหมายข่าว วันที่ 7 เม.ย. 2567 ฉบับที่ 1

  - วิดีโองานพิธีเทวาภิเษก องค์พระพิฆเนศ และพิธีปลุกเสกเหรียญพระพิฆเนศ รุ่น “ศาสตร์และศิลป์ ถิ่นราชพฤกษ์”

  - 5 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

  - 2 เมษายน วันคล้ายวันระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  - ภาพงานพิธีถวายพานพุ่ม

  - ขอเชิญร่วมเทวาภิเษก องค์พระพิฆเนศ วันที่ 7 เม.ย. 2567

  - ถ่ายทอดสด พิธีเทวาภิเษก องค์พระพิฆเนศ และพิธีปลุกเสกเหรียญพระพิฆเนศ รุ่น “ศาสตร์และศิลป์ ถิ่นราชพฤกษ์”

  - ขอเชิญร่วมระดมทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างฐานองค์พระพิฆเนศ

  - ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้พื้นฐาน (เพิ่มเติม) ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567

  - ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้พื้นฐาน (เพิ่มเติม) ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567

  - จดหมายข่าว วันที่ 4 เม.ย. 2567 ฉบับที่ 3

  - ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับ ชั้น ม.1 (เพิ่มเติม)

  - ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับ ชั้น ม.4 (เพิ่มเติม)

  - จดหมายข่าว วันที่ 4 เม.ย. 2567 ฉบับที่ 1

  - จดหมายข่าว วันที่ 4 เม.ย. 2567 ฉบับที่ 2

  - ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้พื้นฐาน ชั้น ม.1 (เพิ่มเติม)

  - ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้พื้นฐาน ชั้น ม.4 (เพิ่มเติม)

  - ประกาศ สถานที่มอบตัวในวันที่ 4 เม.ย. 67 ของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4


  - จดหมายข่าว วันที่ 3 เม.ย. 2567 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 3 เม.ย. 2567 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 2 เม.ย. 2567 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 2 เม.ย. 2567 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 2 เม.ย. 2567 ฉบับที่ 3

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 2 เม.ย. 2567 ฉบับที่ 4


  - ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับ ชั้น ม.1 (เพิ่มเติม)

  - ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับ ชั้น ม.4 (เพิ่มเติม)

  - 1 เมษายน 2567 พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นม. 3 และชั้นม. 6 ประจำปีการศึกษา 2566

  - จดหมายข่าว วันที่ 1 เม.ย. 2567 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 1 เม.ย. 2567 ฉบับที่ 2


  - ประกาศ รายงานผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
     
  ข่าวสารของโรงเรียนทั้งหมด  
     
ข่าวสาร-การศึกษา
  เพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน
  ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
 
  รร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ
  รร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
  รร.นวมินทราชูทิศ อีสาน
  รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
  รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-333456,  โทรสาร -