รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   หน้าหลัก
   ข้อมูลโรงเรียน
   ประวัติโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   โครงสร้างการบริหาร
   ข้อมูลบุคลากร
   ข้อมูลนักเรียน
   เพลงมาร์ชโรงเรียน
   ภาษาไทย
   คณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
   ภาษาต่างประเทศ
   สุขศึกษา และพลศึกษา
   ศิลปะ
   การงานอาชีพ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  งานวิชาการ
  งานบุคคล
  งานงบประมาณ
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานกิจการนักเรียน
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   พลเมืองดี 2566
   อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนต้านทุจริต
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน    

  - ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุน สร้างองค์พระพิฆเนศ

   

  - ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
    ตําแหนง่ ครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)
    ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล และเจ้าหนา้ที่ธุรการวชิาการ

  - จดหมายข่าว วันที่ 3 ต.ค. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 3 ต.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 2 ต.ค. 2566 ฉบับที่ 1


  - สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากร ประจำเดือน ตุลาคม

  - VTR เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2566

  - กำหนดการจัดงานพิธีมุทิตาจิต

  - จดหมายข่าว วันที่ 28 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 1

  - ภาพกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 27 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 27 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 25 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 22 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 3


  - จดหมายข่าว วันที่ 22 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 2


  - จดหมายข่าว วันที่ 22 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - จดหมายข่าว วันที่ 21 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 2

  - ภาพกิจกรรม
  - คลิปกิจกรรม

  - จดหมายข่าว วันที่ 21 ก.ย. 2566 ฉบับที่ 1


  - ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ภาษาญี่ปุ่น) 2 อัตรา

  - ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผลและเจ้าหน้าที่ธุรการวิชาการ
     
  ข่าวสารของโรงเรียนทั้งหมด  
     
ข่าวสาร-การศึกษา
  เพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน
  ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
 
  รร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ
  รร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
  รร.นวมินทราชูทิศ อีสาน
  รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
  รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-802131  โทรสาร 074-802-353