รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   หน้าหลัก
   ข้อมูลโรงเรียน
   ประวัติโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   โครงสร้างการบริหาร
   ข้อมูลบุคลากร
   ข้อมูลนักเรียน
   เพลงมาร์ชโรงเรียน
   ภาษาไทย
   คณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
   ภาษาต่างประเทศ
   สุขศึกษา และพลศึกษา
   ศิลปะ
   การงานอาชีพ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  งานวิชาการ
  งานบุคคล
  งานงบประมาณ
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานกิจการนักเรียน
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   พลเมืองดี 2566
   อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนต้านทุจริต
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
  ฝ่ายบริหาร 2 คน 3 คน 5 คน
  ครูชำนาญการพิเศษ 3 คน 27 คน 30 คน
  ครููชำนาญการ 9 คน 34 คน 43 คน
  ครู 3 คน 17 คน 20 คน
  ครูผู้ช่วย 2 คน 4 คน 6 คน
  บุคลากรทางการศึกษา - คน 2 คน 2 คน
  พนักงานราชการ 1 คน - คน 1 คน
  ครูอัตราจ้าง 3 คน 8 11 คน
  ลูกจ้างประจำ 1 คน - คน 1 คน
  ธุรการโรงเรียน 3 คน 9 คน 12 คน
  ครูต่างชาติ 1 คน 3 คน 4 คน
  พนักงานขับรถ 1 คน - คน 1 คน
  พนักงานบริการ 3 คน 5 คน 8 คน
  ยาม 2 คน - คน 2 คน
  นักศึกษาฝึกสอน 5 คน 7 คน 12 คน
รวม 40 คน 118 คน 158 คน
  เพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน
  ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
 
  รร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ
  รร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
  รร.นวมินทราชูทิศ อีสาน
  รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
  รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-333456,  โทรสาร -