>กฎหมายควรรู้
>กองทุนทดแทนจ่าย
...ค่าเสียหายก่อน ทำอย่างไง

>การปฐมพยาบาล
>การป้องกันอุบัติภัย
>ขับรถชนคนแล้วหลบหนี
>ขับรถตกน้ำจะทำอย่างไร
>ค่าสินไหม
...ทดแทนชดใช้อย่างไร

>ค่าเสียหาย
...เรียกร้องจากที่ไหน

>ปฏิบัติการกู้ชีวิต[CPR]
>มาตรการป้องกัน
...อุบัติเหตุจราจร

>ให้เพื่อนยืมรถ
...ประกันจ่ายหรือไม่


ความปราถนา
ที่แท้จริงของ...ผู้หญิง
ยอดผู้ป่วยทางเพศพุ่ง
รักอย่างไร ไม่ไร้สติ
รู้ได้อย่างไรว่าเขาคือ... ผู้ชายห่วยๆ......... การมอมยา
วัยรุ่น วุ่น SEX
วัยรุ่น วัยเสี่ยงเอดส์

รถยนต์ของจิ๊บถูกขโมย ซึ่งรถยนต์ของจิ๊บได้ทำประกันภัยประเภท 1 เอาไว้ ต่อมาตำรวจได้จับกุมคนขโมยได้พร้อมกับรถยนต์ ปรากฎว่ารถยนต์ได้รับความเสียหาย มีรอยถูกชน และสีของรถที่ขโมยได้พ่นทับเป็นสีเขียวจากเดิมสีแดง แต่บริษัทประกันภัยตกลงจะซ่อมรถยนต์เฉพาะที่มีรอยถูกชน และเปลี่ยนอะไหล่ที่ใช้ไม่ได้เท่านั้น ไม่ได้เปลี่ยนสีกลับมาเป็นสีแดงดังเดิม ค่าสินไหมทดแทนที่จิ๊บจะได้จากบริษัทประกันภัยนั้นมีขอบเขตเท่าใด?

ตามหลักการ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยทั่วไปแล้วสามารถกระทำได้ 4 วิธีคือ

หลักการชดใช้ค่าเสียหาย
1.ชดใช้เป็นเงินสด ถ้าตกลงยอมรับเป็นเงินสด
2.ซ่อมแซม หากเกิดความเสียหายบางส่วน และสามารถซ่อมแซมกลับคืนสภาพเดิมได้
3.จัดหาทรัพย์สินมาทดแทน ถ้าไม่สามารถซ่อมแซมได้ ทั้งนี้ต้องอยู่ใน ชนิด ประเภท ปริมาณเดียวกัน
4.ทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม แต่ถ้าสภาพใหม่มีราคาสูงขึ้น สามารถตกลงใช้เป็นเงินสดได้

กรณีที่สอบถามมาเป็นวิธีที่ 4 คือ การกลับสู่สภาพเดิม การชดใช้โดยวิธีนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก เพราะรถยนต์มีขายโดยทั่วไป จึงใช้วิธีจัดการรถยนต์ใหม่มาแทน กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์จึงไม่ได้กำหนดไว้ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องยึดถือตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ว่า
1. ให้เพ่งเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนตามตัวอักษร
2. ให้ตีความตามประสงค์โดยพิจารณาถึงประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมา

ดังนั้น
จึงมีความเห็นว่า บริษัทจำต้องเปลี่ยนสีรถยนต์ให้เป็นสีเดิม แต่ถ้ารถยนต์ใช้งานมานาน สีเก่ามาก ถ้าพ่นสีใหม่จะทำให้รถยนต์มีมูลค่าสูงขึ้น ก็ให้มีการตีราคาและหักส่วนที่มีราคาเพิ่มขึ้นออกไป แล้วชดใช้เป็นเงินแทนจะเป็นการดีที่สุด อีกทั้งยังเป็นการรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบริษัทกับลูกค้าให้ยั่งยืนต่อไป
>กระเทียมตัวเก่ง
>ขจัดรังแค แก้คันศรีษะ
>ขิง สุดยอดสมุนไพร
>หุ่นดี 4 วิธีง่ายๆ
>เกลือช่วยขจัดรังแค
>ดูแลผิวหน้าหนาว
>ดูแลรักษาคิ้ว
>ซื้อสมุนไพรต้องดูอะไรบ้าง >ทำไงดี ตื่นเช้ามาใต้ตาดำปี๋
>น้อยหน่า ฆ่าเหา
>มีสิวเสี้ยน จะทำอย่างไร ? >เล็บขบ จะทำอย่างไร ?

[Home] [Exercise] [Food] [Streettraffic] [Drug]
Webmaster Palanoi@hotmail.com