:: กลับหน้าหลัก ::
 
   
     
ชื่อ นางพรทิพย์  ทองป้อง

 

ตำแหน่ง/ระดับ อาจารย์  2  ระดับ  7
เลขประจำตัวประชาชน 3-9097-00064-11-1
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิทางการศึกษา กศ.บ.
วิชาเอก ศิลปศึกษา
เงินเดือน 26840
สถานภาพครอบครัว สมรส
คู่สมรส นายวิรุฬ  ทองป้อง
บุตร -
บุตรชาย -
บุตรหญิง -
 
 
<BACK>
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  ตำบลพะวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  90100
เว็บไซต์แสดงบนความละเอียด 600x600  pixels  text size : medium
webmaster : aram_r@thaimail.com